dimecres, 6 de febrer de 2008

Què és guifi.net?Avui anirem a l'ajuntament de Sant Feliu a què ens expliquin detalladamdent, els diversos aspectes d'una xarxa anomenada Guifinet.

Guifinet és una xarxa comunicacions, que funciona inalàmbricament.
El seu objectiu és posar al abast de tothom tecnologies, no té ànim de lucre sinó que és un projecte de desenvolupament, és a dir, no es crea per conveniència d'estratègies comercials i el seu cost és el que ja val de per sí, no el que dictamini una empresa privada en concret.És una manera de fer servir les tecnologies en benefici de les persones i no pas a l’inrevés.